Občianske združenie "HALIAR"
Zdar Boh!

Staré Hory - bane a huty

Počiatky hutníctva na Starých Horách a v okolí sa viažu k banskej činnosti z čias pred Turzovsko - Fugerovskej éry. V súpise Banskobystrického mediarskeho podniku je uvedená huta v Jelenci postavená Michalom Konigsbergerom niekedy v 2. polovici 14 storočia.


Nákres nízkej šachtovej pece na Starých Horách od Littmanna cca pol. 19 stor. ( archív p. Husák )


Starohorská huta na pohľadnici zo začiatku 20. storočia

Na stránke sa pracuje...

 
Copyright (c)2013 Občianske združenie "HALIAR"