Občianske združenie "HALIAR"
Zdar Boh!

Banský náučný chodník

V roku 2014 sme otvorili náučný chodník ktorý má aktuálne 10 zastavení. Začína pri informačnej tabuli č.1 na parkovisku
pri krčme Pod orechom kde nám na jeho otvorení zaspieval aj banícky spevokol Haliar.


Jedným zo zastavení je aj opravený portál dedičnej štôlne ktorej aktuálna dĺžka od ústia po zával je 64 m. 
Takto vyzeral vchod dlhé roky, takto vyzeral po vyčistení a oprave. 

               

A takto vyzerá štôlňa od júla 2017.  Zastavenie č.5


Našli a vyčistili sme aj šachtu Haliar, najstaršiu v celom stahorsko - špaňodolinskom rudnom revíry. Zastavenie č.3


A takto vyzerajú naše informačné tabule umiestnené na každom zastavení chodníka.


 
Copyright (c)2013 Občianske združenie "HALIAR"