Občianske združenie "HALIAR"
Zdar Boh!

Banský náučný chodník

V roku 2014 sme otvorili náučný chodník ktorý mal pôvodne 10. zastavení, v roku 2019 pribudlo 11. zastavenie.

Zatiaľ posledné 11. zastavenie náučného chodníka pri barytovej štôlni vo Veľkej zelenej doline.Začína pri permoníkovy na parkovisku pri krčme Pod orechom (zastavenie č.1)  kde nám na jeho otvorení zaspieval aj banícky spevokol Haliar.    Jedným zo zastavení (č.5) je aj opravený portál dedičnej štôlne ktorej
    aktuálna dĺžka od ústia po zával je 64 m. Takto vyzeral vchod dlhé roky,
    takto po vyčistení a oprave a nakoniec v auguste 2017 pribudlo aj
    vnútorné osvetlenie v dĺžke 10 m.            


Našli a vyčistili sme aj šachtu Haliar, najstaršiu v celom stahorsko - špaňodolinskom rudnom revíry. Zastavenie č.3


A takto vyzerajú naše informačné tabule umiestnené na každom zastavení chodníka. Zastavenie č.6 
Copyright (c)2013 Občianske združenie "HALIAR"