Občianske združenie "HALIAR"
Zdar Boh!

Múzeum

Súčasťou MBNCH je aj expozícia z baníckej histórie Starých Hôr a okolia.

Expozíciu zriadil vo svojom rodinnom dome pán Ivan Čillík so synom Richardom v roku 2010, časťou exponátov prispeli aj občania obce a ďalší priaznivci baníctva, hutníctva a uhliarstva na Starých Horách. Prehliadka expozície je možná po dohode s p. Čillíkom tel. 0918 142 192 alebo 0948 810 323.

Medzi najstaršie predmety patria skameneliny prehistorických amonitov, z "novších" je to napr. takmer 4.000 rokov starý medený "koláč", dokazujúci ťažbu a spracovanie medi v regióne Starých Hôr už v dobe bronzovej.

Pri ukážkach pravekej tavby medi a výrobe bronzových nástrojov sa nám podarili tieto výrobky.


U nás môžete vidieť veľkú zbierku baníckych kahancov a karbidových lámp.


Samozrejmosťou je banícke náradie, kladivá a mlátky rôznych rozmerov, želiezka, jednohroté čakany a grace.


Naše múzeum navštívilo viacero známych osobností a uznávaných odborníkov  :
- historik Pavel Dvořák
- archeológ P. Žebrák 
- Prof. Dr. Thomas Stollner, Dr. Jennifer Garner, Dr. Diana Modaresi - Tehrani z Bergbau museum Bochum 
- PhDr. Jozef Labuda, CSc - Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica
- PhDr. Oto Tomeček PhD - UMB BB
- doc. RNDr. Stanislav Jeleň CSc - UMB BB

a návštevníkov z rôzhych krajín od Spojených štátov cez EÚ až po Rusko.

 
Copyright (c)2013 Občianske združenie "HALIAR"