Občianske združenie "HALIAR"
Zdar Boh!

O nás


Občianske združenie "HALIAR", Staré Hory 106, 976 02 Staré Hory

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (názov): Občianske združenie "HALIAR"

IČO: 42303869

DIČ: 2023652994

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.

č. účtu:  SK02 7500 0000 0040 1717 8671

 

Občianske združenie "HALIAR" má aktuálne 31 členov.

 

Orgány združenia zvolené na členskej schôdzi dňa 24.2.2017 :

Predsedníctvo združenia:                predseda:                 Ing. Jozef Martinka       Staré Hory 209

                                                                                                                  tel.: +421484199239,

                                                                                                                  mobil: +421908993903

                                                                                                                  e-mail: jmartinka@stonline.sk

                                                  podpredseda:             Richard Čillík               mobil: +421948810323

                                                                                                                  e-mail: altgepirg@gmail.com

                                                  člen predsedníctva:     Mária Hudecová
 

Kontrolný orgán:                                                       Jaroslava Schenková


 
Copyright (c)2013 Občianske združenie "HALIAR"