Občianske združenie "HALIAR"
Zdar Boh!

Tavba medi - Haliar

Pri otvorení sezóny na Banskom náučnom chodníku v r. 2016 sa nám podarilo zorganizovať aj ukážku pravekej tavby medi. Týmto by som chcel poďakovať majstrom tavičom - bratom Drábovcom, sponzorom akcie - Detektory Staré Hory a potraviny Zdenka, všetkým členom združenia ktorý sa podieľali na brigádach, ale aj priamo na akcii a samozrejme členom spevokolu Haliar. 

Ďakujeme - predsedníctvo OZ Haliar.

Piecka a formy pripravené na tavbu ...
 

... samotná tavba medi, odlievanie brondzu a nakoniec ...
 .

... výsledné produkty tavby. A popri tom všetkom...


... nám krásny deň a výborný guláš nám spríjemnili svojim spevom speváci spevokolu Haliar.


 
Copyright (c)2013 Občianske združenie "HALIAR"