Občianske združenie "HALIAR"
Zdar Boh!

Poštová stanica - 230 rokov

V roku 2015 sme zorganizovali oslavu 230 výročia založenia poštovej prepriahacej stanice. 

Pri tejto príležitosti sme dali v spolupráci so Slovenskou Poštou a.s. a Poštovým múzeom v Banskej Bystrici vyhotoviť príležitostnú pečiatku a pripravili malú výstavu. Týmto chceme poďakovať všetkým členom OZ ktorý sa podieľali na príprave, hlavne p. Ivanovi Čillíkovi ktorý bol iniciátorom tejto akcie.
Privítali sme zástupcov Pošty a Poštového múzea, ktorým patrí vďaka za podporu pri organizovaní tohto podujatia na ktorom sa zúčastnilo veľa priaznivcov filatelistiky.


Dali sme vytlačiť pohľadnice s baníckou tematikou.

 
Copyright (c)2013 Občianske združenie "HALIAR"