Občianske združenie "HALIAR"
Zdar Boh!

Naša činnosť

Činnost v roku 2019:

Účasť na stretnutí banských miest a obcí SR v Ľubietová, banských miest a obcí ČR - Jihlavské Havíření - Jihlava
a Salamandrovom sprievode v Banskej Štiavnici.
Vybudovali sme info tabuľu k barytovej štôlni vo Veľkej zelenej doline.
Boli sme pozvaný na slávnosť v kostole v Ľubietovej kde mala premiéru nová vlajka nášho združenia.

Činnost v roku 2018:

Účasť na baníckom šachtágu v Ľubietovej
K 100 výročiu založenia 1.ČSR sme za prítomnosti RTVS zorganizovali pochod k pamätníku 10. rokov RČS. 
Zúčastnili sme sa Salamandrového sprievodu v Banskej Štiavnici a 11. stretnitia baníckych miest a obcí v Pezinku.
Podporili kamarátov z Kremnice na spomienkovej slávnosti a reprezentovali v meste Rybnik PL s kde máme nadštandardné vzťahy
Prebehla údržba všetkých 10. zastavení náučného chodníka.

Činnost v roku 2017:

Zúčastnili sme sa stretnutia baníckych miest a obcí ČR v Chomutove a stretnutia SR v Novej Bani, fotogaléria.
Spoluorganizovali oslavy 500. rokov obce Staré Hory.
Kompletná obnova portálu Haliarskej dedičnej štôlne a jej osvetlenie.


Činnost v roku 2016:

Otvorenie sezóny banského náučného chodníka s ukážkou historickej tavby medi. Pozri fotogalériu.
Spomienková slávnosť na banícke povstanie 1525 - 26.  Viď. fotogaléria.
Údržba zastavení náučného chodníka, oprava portálu dedičnej štôlne.
Zakonzervovanie exponátov v baníckom múzeu.    

Činnost v roku 2015: 

V októbri sme boli prijatý za člena Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska.
Zriadenie sedení na vybraných stanovištiach MNBCH.
Zorganizovanie oslavy 230. výročia založenia Poštovej prepriahacej stanice na Starých Horách a vydanie príležitostnej pečiatky.
Viac vo fotogalérii.

Vydanie CD nosiča - spoločný vianočný koncert spevokolu Haliar a súboru Médici.

Činnosť v roku 2014:

Skompletovanie a osadenie informačných tabúľ MBNCH, otvorenie MBNCH.
Úprava okolia odkrytej Trojičnej šachty Haliar.
Oprava portálu starej haliarskej dedičnej štôlne.
Vydanie DVD nosiča s piesňami Starohorského baníckeho spevokolu Haliar.

Činnosť v roku 2013:

Zahájili sme práce na výstavbe Malého banského náučného chodníka (MBNCH) v intraviláne obce Staré Hory.
Bolo odkryté murivo najstaršej šachty v lokalite Staré Hory - Špania Dolina, šachty Haliar, ktorú začali hĺbiť už v 14. storočí.
Ďalej boli zabezpečené informačné tabule a drevo na vybudovanie stanovíšť MBNCH.
Iniciovali sme nahratie piesní spevokolu Haliar v starohorskej Bazilike Minor pre vydanie prvého nosiča s baníckymi piesňami.    


Činnosť v roku 2010 a 2012 :

Ešte pred založením občianskeho združenia sme v r. 2010 otvorili banícku expozíciu. 

 
Copyright (c)2013 Občianske združenie "HALIAR"