Občianske združenie "HALIAR"
Zdar Boh!

Potkanová

( RATZERGRUND ) 

Potkanovej sa nachádza Ferdinand štôlňa dlhá 7 km, ktorá sa začala raziť pravdepodobne roku 1622 a odvodňovala celý starohorsko - špaňodolinský rudný revír. V neďalekej Malej Zelenej doline boli na ňu napojené štôlne Johann a Michaeli, nad dolinou sa nachádzala šachta Obernauer ( niekedy označená ako Ján ). Dodnes je možné vidieť vybetónovaný vstup do už zavalenej štôlne.
 

Ak budeme pokračovať hore po toku Starohorského potoka narazíme na Veľkú zelenú dolinu ktorou sa dostaneme k zasypanej šachte ....  a do už zaniknutej osady Piesky, cestou môžeme nazrieť do bezmennej štôlňe s nietopierom :-)Na stránke sa pracuje...

 
Copyright (c)2013 Občianske združenie "HALIAR"