Občianske združenie "HALIAR"
Zdar Boh!

Potkanová

( RATZERGRUND ) 

Potkanovej sa nachádza Ferdinand štôlňa dlhá 7 km, ktorá sa začala raziť pravdepodobne roku 1621 a odvodňovala celý starohorsko - špaňodolinský rudný revír. V roku 1748 sa prepojila so štôlňou na Španej Doline a s prestávkami sa v nej pracovalo 336 rokov až do r. 1957.
V neďalekej Malej Zelenej doline boli na ňu napojené štôlne Johann a Michaeli, nad dolinou sa nachádzala šachta Obernauer ( niekedy označená ako Ján ). Dodnes je možné vidieť vybetónovaný vstup do už zavalenej štôlne.

 

Ak budeme pokračovať hore po toku Starohorského potoka narazíme na Veľkú zelenú dolinu ktorou sa dostaneme k zasypanej šachte Ferdinand a do už zaniknutej osady Piesky. Cestou môžeme nazrieť do krátkej bezmennej štôlňe s nietopierom :-)


 
Copyright (c)2013 Občianske združenie "HALIAR"