Občianske združenie "HALIAR"
Zdar Boh!

Spevokol Haliar

Jednou z činností, ktoré OZ "HALIAR" podporuje, je aj Starohorský banícky spevokol Haliar. Spevokol vznikol
na prelome rokov 2009/2010 a vyprofiloval sa na mužský spevácky zbor (podmienka: vek min. 35 rokov)

Od roku 2011 sa so svojim programom pravidelne zúčastňuje stretnutí baníckych miest a obcí Slovenska, významných baníckych akcií, ale aj iných kultúrnych podujatí. Program vystúpení bude uverejňovaný v novinkách.


Svoju tvorbu prezentoval aj v zahraničí, konkrétne na festivale zborového spevu v Kluškovciach v Poľsku, u krajanov v obci Kysač vo Vojvodine, v Stonave v Českej republike a na stretnutí hornických a hutnických měst České republiky v Chomutove 2012 a 2017, Českom Krumlove 2014 a Havířove 2015. 3.10.2015 sa zúčastnil osláv 175. výročia vzniku baníckej univerzity v Leobene v Rakúsku. 

Tradíciou sa stáva vianočný program, pripravovaný s mládežníckym súborom Médici, s ktorým vystupuje nielen v kostole na Starých Horách, ale aj v iných obciach, prevažne s baníckou tradíciou (Handlová, Veľký Krtíš).
 
Pozrite si Banícku bohoslužbu dňa 20.9.2015 v Prievidzi, na ktorej spoluúčinkoval aj spevokol Haliar, na stránke: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/8312/75695

Na vianočnom koncerte 25.12.2014 bol do života uvedený prvý DVD nosič s baníckymi piesňami a dokumentami z baníckej histórie obce Staré Hory a okolia. DVD je možné si objednať na tel.č.:+421 48 4199239 alebo 0908 993 903.  

 
Copyright (c)2013 Občianske združenie "HALIAR"