Občianske združenie "HALIAR"
Zdar Boh!

História našej doliny

Obec Staré Hory ( Alten Gepirg ) patrí k najstaršej baníckej obci v regióne kde sa ťažila strieborná a medená ruda. Najväčší rozvoj ťažby a spracovania rúd bol v období stredoveku a za čias Turzovsko - Fugerovskej mediarskej spoločnosti známej pod názvom Ungarischer Handel. V tejto sekcii sa postupne zoznámime s jednotlivými časťami starohorskej doliny a ich baníckou, hutníckou a uhliarskou históriou.

Keď prichádzame od Banskej Bystrice na Staré Hory ako prvá nás víta časť Potkanová ( Ratzengrund ) s dedičnou štôlňou Ferdinand, prejdeme okolo Veľkej zelenej doliny ( ktorá sa nachádza v pravo ) a vchádzame na Staré Hory z kade sa dostaneme na Tureckú, na Richtárovú ( Richtergrund ) a do doliny Haliar ( Helliar ). Ďalej na sever pokračujeme cez Jelenec s blízkymi osadami Prašnica ( neďaleko stará cesta cez Chytrô ), Valentová, Rybô. Ešte vyššie natrafíme na cestu cez sedlo Šturec ktorá bola postavená ešte za čias Turzovsko - Fugerovskej spoločnosti ktorú možno využíť aj v dnešnej dobe, obce Motyčky a Donovaly so svojimi časťami ( Buly, Hanesy, Mišúty, )
 
Copyright (c)2013 Občianske združenie "HALIAR"