Občianske združenie "HALIAR"
Zdar Boh!

Novinky jednou vetou

22. augusta sme krstili knižku Potulky dejinami Starých Hôr a prvý krát osvetlili Haliar dedičnú štôlňu.
Knižku je možné zakúpiť u p. Čillíka ( 5€ / ks )    

Na 10. stretnutí banských miest a obcí v Novej Bani bol ocenený zakladateľ nášho občianskeho združenia

medajlou ministerstva hospodárstva " Za zachovanie tradícií "
RSDr. Mgr. Ivan Čillík, prajeme mu veľa zdravia.
( predsedníctvo OZ )Člen nášho OZ HALIAR, pán Ivan GARGULÁK sa dožil 85 rokov,
krásneho jubilea ku ktorému mu prajeme v mene OZ, veľa zdravia, aby sme sa mohli ešte dlho stretávať na baníckych a iných akciách v Starých Horách, v Ľubietovej, v Banskej Štiavnici a samozrejme aj inde.V roku 2017 si pripomenieme 500 rokov od prvej písomnej zmienky o Starých Horách, ktorá sa nachádza v : 
Katalóg administratívnych a súdnych písomností MBB-182/37.
( vypracoval C. Matulay, lektoroval PhDr R. Marsina DrSc ).
   
... Matej ( Grenitzer ) odišiel potom na Staré Hory ( ad Antiquum Montem ) a zavolal si ta 12.6.1517
( f.6.p.Corporis Christi ) i páchateľov vraždy. Sľúbil im, že im zadováži dáku krčmu a dal im 200 zlatých z

pokladnice baníckeho bratstva ( ex Fratenitate ) ...

 
Copyright (c)2013 Občianske združenie "HALIAR"