Občianske združenie "HALIAR"
Zdar Boh!

Pozvánka na dni obce 1517 - 2017

... už sa nám blížia oslavy 500. rokov od prvej písomnej zmienky o obci Staré Hory ...

Program osláv :
Piatok 25. augusta 2017
15:00 - Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva

Sobota 26. augusta 2017
9:30 - Turistický pochod na bunker MOR - HO
10:00 - Slávnostná omša v Bazilike minor
12:00 - Krátky príhovor Starostu a hostí pred kultúrnym domom
občerstvenie, guláš
14:00 - V kultúrnom dome : seminár k histórii obce, výstava historických fotografií a minerálov
parkovisko pred kultúrnym domom : súťaže
19:00 - zapálenie vatry SNP

Sprievodný program :
Návšteva baníckej expozície Staré Hory, prechod po Baníckom náučnom chodníku a Lesnom chodníčku, 
ukážka pravekej tavby medi.

 

 

 

 
Copyright (c)2013 Občianske združenie "HALIAR"